Partiotermit tutuiksi huoltajille

Meille partiolaisille on kasvanut valtajoukko erilaisia termejä ja käsitteitä. Näiden opetteluun menee jokunen tovi. Partiolaisen huoltajan ei mielestäni tarvitse osata kaikkia termejä A.sta Ö:hön. Aika moni lippukunta ja keskusjärjestö tarjoaa kuitenkin vain pitkiä sanostolistoja tutustumiseen. Kattavia sanastoja löytyy myös partiowikistä ja kattavin lienee Yrjö Nenosen kokoama lista.

Akelana törmään viikoittain siihen että esim. organisaation peruskäsitteet ovat kateissa. Lippukunnaksi laitetaan laumannimi ja ikäkausi on yleensä mysteeri.

Niinpä päätin että ryhtyä ”kouluttamaan ” huoltajia oikea-aikaisesti ja palanen kerrallaan. Varsinkin toiminnan alussa pääsääntöinen viestintä omasa laumassa tapahtuu sähköpostilla. Niinpä sähköpostin allekirjoituksen alle voi helposti lisätä yhden partiotermin kerrallaan. Pyrin miettimään huoltajan kannalta sellaisen järjestyksen, jotta hänen olisi kartalla pikku partiolaisen harrastuksestaan.

Ohessa mallipohjat (korvaa [XX] omilla tiedoillasi). HUOM! Osa selityksistä ovat toki lippukuntakohtaisia.

Tervetuloa partioon 0-2 kk

*********************************************************************************
Sudenpennut ovat partion ikäkausista ensimmäinen, n. 7-9 -vuotiaiden ikäryhmä

**************************************************************************************
Partiolaisten kokoontumistilaa kutsutaan Koloksi. Oma Kolomme sijaitsee osoitteessa [XX].

Toiminta lähti käyntiin 2-3 kk

*************************************************************************************
Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Oma lippukuntamme on [Lippukunnan nimi]. Lippukuntaamme kuuluu [XXX] eri-ikäistä partiolaista ja sen ohjaajat toimivat vapaaehtoispohjalta. Suomessa on noin 750 toimivaa lippukuntaa 302 eri kunnassa.

******************************************************************************************
Sudenpennuista koostuvaa ryhmää kutsutaan laumaksi. Lauma toteuttaa sudenpennuille suunniteltua ohjelmaa, johon kuuluvat erilaisia jälkiä. Jäljet koostuvat askeleista. Meidän laumamme nimi on [XX]

*************************************************************************
Akela on sudenpentujen lauman ohjaaja. Lapsenne akeloina toimivat [X, X]

Ennen ensimmäistä tapahtumaa

************************************************************************************
Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri, jota lippukunnat käyttävät jäsentensä tietojen tallentamiseen. Kuksaan voi lisätä alle 18-vuotiaalle partiolaiselle huoltajan tiedot. Huoltajan tietojen tallentaminen helpottaa yhteydenpitoa lippukunnan ja kodin välillä. Huoltajalla on mahdollisuus rekisteröityä Kuksan käyttäjäksi ja siten nähdä huollettavansa tiedot jäsenrekisterissä. http://kuksa.partio.fi

******************************
Partioretkelle on syytä aina pukeutua säänmukaisesti, varautuen pahimpaan keliin. Varusteet pakataan selässä kannettavaan reppuun. Partiolainen pakkaa ja purkaa reppunsa itse. Huoltajan tehtävänä on huolehtia, että kaikki varusteet tulee pakattua. Varusteluettelo vaihtuu retken mukaan. Täältä löydät erilaisille retkille sopivat luettelot: http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/varusteet/varusteluettelot

Ennen lupauksenantoa

******************************
Sudenpentujen partioihanteet
* Kunnioittaa toista ihmistä
* Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

**********************************************************************************
Partiolupaus konkretisoi partion arvopohjaa lapselle ja nuorelle. Lupaus annetaan jokaisen ikäkauden alkuvaiheessa.
Sudenpentujen partiolupaus
”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa sudenpentujen ihanteita ja olla avuksi toisille.”

******************************************************************************************
Partioasuun kuuluu huivi, partiopaita ja partiovyö. Lippukuntamme jäsenmaksuun kuuluu huivi ja partiopaitaan kiinnitettävät merkit. Partiopaita on sudenpennuilla sininen college-paita tai pusero. Paidan ja vyön voi ostaa nettikaupasta, partiokaupasta tai partiokirpputorilta. Kololtamme löytyy sovituspaitoja.
https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/
Partiokirpputori: https://www.facebook.com/groups/135042363304382/

Noin neljä kuukautta toiminnan aloittamisen jälkeen

*********************************************************************************
Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella kymmeneen partiopiiriin. [Lippukunnan nimi] kuuluu [Piirin nimi].

*************************************************************************************
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keskusjärjestö tukee piirien toimintaa ja on kahden maailmanjärjestön World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) sekä World Organisation of Scout Movementin (WOSM) jäsen.

*****************************************************************
Partiotaito-kilpailut (PT-kisat) ovat vartioiden välisiä maastossa tapahtuvia kilpailuja, joissa tehdään rasteilla partiotaitoihin liittyviä tehtäviä.

Siirtyminen seikkailijoihin

*****************************************
Seikkailija on 10-12 -vuotias partiolainen.

*************************************************************************************
Vartio tarkoittaa partiossa olevaa pienryhmää, joka koostuu samaa ikäkautta olevista partiolaisista. Vartiossa päätetään seikkailijoiden kesken yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta.

Isommat piirit

Partion piirissä on aina silloin tällöin herää keskustelu piirien ja keskusjärjestön työjaosta. Olen itse seurannut tuota keskustelua hiukan ymmälläni, toki ymmärtäen mistä keskustelua juontaa. Työhistoriaani kuuluu työskentely piirissä ja keskusjärjestössä. Usein näyttää vahvasti siltä että tässä sapelien kalistelussa unohtuu se tärkein eli lippukunta ja siellä tapahtuva laaja partio tekeminen.

Koska tästä aiheesta varmasti jokaisella lukijalla on kohtuullisen vankka oma näkemys, en suota käytä rivejä sen enempää tilanteen kuvaamiseen. Vaan siirrytään suoraan ratkaisuehdotukseen:

Luodaan nykyisten piirien tilalle kuusi uutta fyysistä ja 2 virtuaalista piiriä. Fyysiset piirit muodostettaisiin nykyistä valtiohallinnon aluehallintovirastoa vastaaviin alueisiin. Eli Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi (sisällyttäisin Ahvenanmaan tähän),Länsi-Suomi(virallinen aluehallintoviraston nimi on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) ja Pohjois-Suomen aluehallinto. FiSSc toiminnan keskittäisin kuhunkin piiriin, jossa ko. lippukunta toimii maantieteellisesti. Näin saisimme lisää monikulttuurisuutta ja uutta virtaa kunkin piirin toimintaan.

Virtuaaliset piirit muodostaisin Kaupunki-piirin ja maaseutu-piirin. Kaupunki piiri keskittyisi lähinnä Suomen suurimpien kaupunkien lippukuntien tukemiseen ja maaseutu piiri tukisi enemmän pienten paikkakuntien lippukuntien toimintaympäristöä.

Tälläiset suuret piirit loisivat selkeämmän tilan partion aluetoiminnalle, johon toimintaa tulisi keskittää siis huomattavasti nykyistä enemmän. Toimihenkilöitä ja piirien luottamushenkilöiden määrä siis ei muuttuisi vaan ehkä jopa kasvaisi ainakin toimihenkilöiden osalta.

 Mistä pois

Suuremmat piirit toisivat mahdollisuuksia aidosti keskittää toimintaa seuraavilla toiminnan aloilla

  • Viestintä, nykyisin ilmestyy 53 numero partiolehtiä vuodessa. Tämän päälle tulee vielä lippukuntapostit ja muu viestintä. Sopiva määrä lehtiä olisi viidesosa nykyisestä ja painetun lehden sijaan, voitaisiin pikku hiljaa siirtyä kokonaan sähköiseen viestintään
  • Hallinto. Toiminnanjohtajan palkalla palkattaisiin 2-3 aluetyöntekijää. Vuosikokouksiin saataisin ehkä aitoa säpinää luottamushenkilöäänestyksiin.
  • Talous: järjestelmien yhtenäistäminen toisi säästöä perinteisellä talouspuolella ja myös piirien ICT-hankinnoissa
  • Koulutus: järkevämmän kokoisia koulutuksia, ei peruutuksia koulutuksiin, enemmän resursseja verkko-oppimiseen

Tässä vaiheessa on toki pakko todeta että kyseisten alojen toimihenkilöt ja luottamushenkilöt ovat tekemässä arvokasta ja laadukasta työtä.  En siis antaisi heille siis potkuja persuksiin vaan keskittäisin heidän panostaan partio-ohjelmaan ja aluetyöhön.