Solmut solmussa ja partiotaidot

Partiota tuntemattomille toimintamme on pitkään näyttäytynyt solmujen nyprääjien harrastukselta. Tätähän ei koko partio kuitenkaan ole. Tämän takia olemme yleisesti halunneet painaa solmujen tekoa sivummalle toiminnastamme ja se ei paljonkaan näy viestinnämässämme. Osa partiolaisistamme sanoo jo ylpeillen että ei osaa ainuttakaan solmua, eihän niitä nykypäivänä enää tarvita. Ehkä hyvä näin, mutta pohtikaamme hetken solmujen teon merkitystä.

Yksinkertainen solmu yhdistää kaksi narua tai sitoo köyden kiinni. Hyvän ja oikeaoppisesti tehdyn solmun saa helposti auki. Kun on valittu oikea solmu oikeaan tarkoitukseen, se myös tekee tehtävänsä luotettavasti.

Solmujen tekeminen vaatii harjaantumista eli solmuja on yksinkertaisesti tehtävä useaan otteeseen. Monelle tästä tulee mieleen kertotaulun tankkaaminen tai armeijan sulkeiset. Toistaminen on ehkä tylsää, mutta se myös kasvattaa hermoja ja opittu taito säilyy koko iän.Solmujen tekeminen opettaa siis yksinkertaisella tavalla kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä sitten elämässä tarvitaan kun joudutaan avaamaan solmuja, joita ei ole solmittu oikein.

Oppinut solmujentekijä tietää miten kaksi samankokoista tai erikokoista solmua yhdistetään toisiinsa. Partiossa ja muussakin elämässä partiolainen tarvitsee paljon myös johtamistaitoja. Mielestäni yksi johtajan tarvitsemista taidoista on erinlaisten solmujen tekeminen eli eri ihmisten yhdistäminen työskentelytiimieksi.
On ensin tunnistettava millaiset solmittavat ihmiset ovat ja tämän jälkeen on valittava oikea solmu,joka pitää tiukankin paikan tullen.
Taitava johtaja solmii joukkuestaan verkon, jossa jokainen on sopivasti ja oikeassa paikassa kiinni.

Valitettavan usein partiolainen joutuu selvittämään taitamattoman johtajan sekasotku solmua, tähän tarvitaan kärsivällisyyttä. Vain harvoin solmun avaamiseen toimii väkivalta ja silloinkaan se ei tuota pitkäaikaista ratkaisua.

Pitäkäämme siis huolta perustaidoistamme ja solmikaa ystävyyden solmu taidolla.