Partion perusolettamukset

Partion seuraavan strategian valmistelua on parasta aikaa käynnissä. Hyvään hallintoon kuuluu muitakin asioita kuin vaativa strategia vääntö ja sen jalkauttaminen. Kun järjestöllä on ikää ja massaa unohdetaan helposti että, ympäristö muuttuu koko ajan. Hyvä hallinto tapa edellyttää että perusoletuksia tarkastellaan järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Mitkä ovat siis partion perusolettamukset? Uskallan epäillä että ettei järjestön hallitus tai partioneuvosto ole näitä koskaan ylöskirjannut. Esimerkki perusolettamuksesta olisi esim. nuorten vapaa-ajan määrän kehittyminen ja tästä johdettu harrastuksiin käytetyn ajan seuraaminen.

Pelkkä perusolettamuksien ylös kirjaaminen ei riitä, jokaiselle olettamukselle on nimettävä vastuu henkilö, jonka tehtävänä on kyseisen olettamuksen aktiivinen seuraaminen. Aktiviinen seuraaminen tulee hallinnossa varmistaa niin että olettamukset tarkastellaan säännöllisesti ja kirjataan mahdolliset tapahtuneet muutokset. Olettamuksilla voi olla yksilölliset tarkasteluvälit, niiden merkityksen kannalta priorisoituna.

Perusolettamuksien seuraamisella voidaan partion toimintaa kehittää proaktiivisesti. Kovassa muutostilanteessa tämä on menestymisen kannalta välttämätöntä.