Rekrytointi partio-ohjelmaan

Partiorekrytointi ja yleensäkin vapaaehtoisten rekrytointi ei ole helppo tehtävä. Tai ainakaan sitä ei pitäisi ottaa helppona tehtävänä. Ihmisten motivointi, uuden tehtävän tarjoaminen, sen vastaanotto, koulutus, perehdyttäminen, kiittäminen ja pestissä tukeminen ovat monisäikeinen tarina, josta löytyy niin monta versioita kuin meitä kanssa kulkijoita on. Siksi on usein harmillista huomata että rekrytointi on yhtä kuin nakki, johon useimmat osaa sanoa ei ja toiset sitten ei. Usein tämä johtaa siihen että osa tekee hirveesti ja osa ei juuri mitään. Pestaamisesta aletaan puhua järjestelmällisesti partiossa vasta johtajakoulutuksissa. Kirjoitan vasta tuohon lauseeseen, sillä mielestäni voisimme ottaa tämän kasvatushaasteen jo aikaisemmin ja tehokkaammin huomioon, näin saisimme oittua vääriä tapoja, laajennettua näkökulmia ja kasvatettua partiolaisista parhaita rekrytoijia.

nakki
@Scoutmein

Karkeasti ajatellen voisi rekrytointikasvatuksen jaotella vaikka viiteen tasoon, joten kasvatus voisi alkaa jo sudenpennusta:

 1.  Tule mukaan?
  Tällä tasolla leikin ja pienten askelten avulla harjoitellaan kaverin kysymistä johonkin juttuun. Tavoitteena on että itseluottamus kasvaa niin että uskalletaan esittää toiselle pyyntö tulla mukaan tekemisiin. Opetellaan myös pyynnön vastaanottamista ja kiittämistä. Harjoitusympäristö on tuttu ja turvallinen oma lauma, jossa voidaan ikäkauden loppu kohden harjoitella vaativampiakin kanssa käymistilanteita huomioiden jokaisen yksilöllinen kasvu.
 2. Mun oma ryhmä
  Lähdetään rakentamaan omaa verkostoa, tämä rakennustyö jatkuu sitten läpi elämän. Opetellaan pieninä tehtävinä, miten eri ihmisiä kiinnostaa erilaiset asiat. Mietitään omia vahvuuksia ja opetellaan kertomaan millaisia juttuja halutaan tehdä. Tutkitaan eri suunnista, mitkä ovat kunkin pestattavan vahvuuksia ja miten ne parhaiten tunnistaa.
 3. Motivointi
  Harjoitellaan erilaisia motivointitapoja. Opetellaan tunnistamaan kiinnostuksen laskeminen. Tarvotaan lävitse hankalampia soita ja huomataan miten vaikeista tilanteista voidaan keskustelun kautta päästä eteenpäin. Nostetaan kiittäminen uudelle tasolle.
 4. Laajemmat kuviot
  Lähdetään systemaattisesti laajentamaan omaa verkostoa, ensin pyydetään kaveria naapurilippukunnasta ja sitten vaikka naapurimaasta. Luodaan malli jossa on partioviikolla ylitetään lippukunnan tai piirin raja ja keskustellaan siitä miten sä voisit tulla mukaan mun kiinnostavaan projektiin. Syksyllä lisätään JOTI/JOTA viikolla kierroksia ja harjoitellaan virtuaaliprojektissa kansainvälistä rekrytointia.
 5. Pestiavain
  Käydään lävitse pestiavain perinpohjaisesti. Opetellaan jokainen avaimen vaihe käytännön mallien kautta ja syvennetään osaamista.

  Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole väheksyä nykyistä koulutusta pestaamisen osalta, vaan nostaa rimaa vielä korkeammalle kohti erinomaista johtamista.

Aktiviteetit tuotteiksi

Partio-ohjelma koostuu tuhansista aktiviteeteista, näitä aktiviteetteja on pilkottu eri ikäkausissa erilaisiin rakenteisiin.
Jotkut rakenteet ovat haasteellisia ymmärtää ja jotkut taas niin simppeleitä että varsinaista rakennetta ei ehkä voida pitää mielekkäänä.

Jotta partio olisi kiinnostava harrastuksena pitää partiolaisen tietää mitä partio on?
Vaikka partio on monitahoinen harrastus, johon kaikki pääsevät mukaan. Katsoisin että tuhansia aktiviteetteja tulisi jalostaa paremmiksi tuotteiksi.
Tuotteiksi jotka toimivat ylitse ikäkausi rajojen ja luovat yhteenkuuluvuutta niille partiolaisille, jotka ovat tehneet tuotteen aktiviteetteja.

Kun aktiviteetit paketoidaan on partiolaisen helpompi hahmottaa aktiviteettien nousujohteisuus. Tuotetta on myös helpompi tukea materiaaleilla ja koulutuksella.

Alla esimerkkejä erilaisista tuotepaketeista

Puukko

Sudenpentu:
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=K%C3%A4yt%C3%A4n_turvallisesti_puukkoa
Seikkailija:
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Puukko
Tarpoja:
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Sytyt%C3%A4mme_ja_sammutamme_nuotion

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Teroitamme_kirveen%2C_puukon_tai_vesurin

Samoaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Opettelen_takomaan.

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Valmistan_puukon.

Vaeltaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Vaativa_rakennelma

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Luonnonvaraisuus

Kohtaan Käsityöt lisäisin aktiviteetin Veistotyö (Puulintu)

Aikuinen

Järjestän taontaan Samoajille

Kierrätys

Sudenpentu

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Ymp%C3%A4rist%C3%B6n_suojelu

Seikkailija

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Taitomerkit/Kierr%C3%A4tys

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Taitomerkit/Vastuullinen_kuluttaja

Tarpoja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Pelaamme_ekotehobingoa

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Toteutan_minulle_ja_parilleni_annetun_kierr%C3%A4tysaiheisen_teht%C3%A4v%C3%A4n_seikkailijaryhm%C3%A4ss%C3%A4

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Suunittelen_ja_toteutan_kierr%C3%A4tysaiheisen_teht%C3%A4v%C3%A4n_seikkailijoille

Samoaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Suunnittelemme_ja_rakennamme_toimivan_ja_ergonomisen_leirikeitti%C3%B6n,_jossa_on_my%C3%B6s_kierr%C3%A4tyspiste.

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=J%C3%A4rjest%C3%A4mme_lippukunnan_roskatalkoot,_haravointitalkoot_tai_muun_viihtyisyytt%C3%A4_lis%C3%A4%C3%A4v%C3%A4n_ymp%C3%A4rist%C3%B6tapahtuman.

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Selvit%C3%A4mme_lippukuntamme_ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutuksia._Teemme_kolme_toteuttamiskelpoista_ehdotusta_lippukunnan_toiminnan_ymp%C3%A4rist%C3%B6rasituksen_v%C3%A4hent%C3%A4miseksi_ja_esittelemme_ne_lippukunnan_hallitukselle_tai_johtajistolle.

Vaeltaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=J%C3%A4tteenk%C3%A4sittelylaitokset_ja_kierr%C3%A4tystoiminta

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Kierr%C3%A4tyspisteen_rakentaminen

Aikuinen

Toteutan sudenpentulauman kanssa ympäristöjäljen

 

Retkiruokaa

Sudenpentu

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Suunnittelen_laumani_kanssa_retkelle_hyv%C3%A4t_ev%C3%A4%C3%A4t_ja_tied%C3%A4n_mitk%C3%A4_ruoat_ja_ainekset_voi_ottaa_retkelle_mukaan.

Seikkailija

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Retkikeitin

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Retkiruokaa

Tarpoja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Osallistun_retkiruoan_valmistamiseen_leirikeitti%C3%B6ss%C3%A4

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Valmistan_pienen_nuotioruuan.

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Valmistan_vartion_kanssa_herkullista_nuotioruokaa

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Valmistan_ruokaa_veturilla%2C_soppatykill%C3%A4%2C_tulikuopalla%2C_tai_isolla_nuotiokattilalla_isommalle_porukalle

Samoaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Otan_selv%C3%A4%C3%A4,_kuinka_paljon_saan_ja_tarvitsen_energiaa_koulup%C3%A4iv%C3%A4n_aikana_ja_retkip%C3%A4iv%C3%A4n_aikana._Suunnittelemme_vaellukselle_energiapitoisen_ruokalistan,_ja_laskemme_siit%C3%A4_saatavat_energiam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t._Testaamme_listaa_retkell%C3%A4.

Vaeltaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Retki-_ja_vaellusruuat

Aikuinen

Suunnittelen ja toimin rastipäällikkönä ruokarastilla PT-kilpailuissa

Kehitä sinä oma tuotteesi!