Partion kasvu lähtee sudenpennuista

Partion viime aikojen polttavin puheenaihe on ollut jäsenmäärä. Jäsenmäärä on ollut laskussa samaan tahtiin kuin nuorten ikäluokkien pieneminen, mutta myös muut ajanviettotavat ovat syöneet partion suosiota.

Hälyttävien graafien mukaan jotain on tehtävä ja nopeasti. Piirit ja keskusjärjestö ovatkin aloittaneet omat kampanjansa jäsenmäärän kasvun suhteen. On asetettu tavoite lukuja ja mietitty lippukuntien lisäämistä. Pitkään on myös peräänkuulutettu vanhempien (tarpojat, samoajat ja vaeltajat) ikäkausien rekryämistä partioon. Tästä onkin pieniä positiivisia merkkejä olemassa.

Isossa mittakaavassa partion jäsenmäärän kasvu tapahtuu vain sudenpentujen ja seikkailijoiden kautta. Kolmantena elementtinä kasvussa on pysyvyys, joka tarkoittaa toiminnan laatua. Tämä resepti perustuu seuraaviin asioihin:

  • Sudenpentuja ja seikkailija ikäisiä on pääsääntöisesti jonottamassa partioon eli ei tarvita isoja mainoskampanjoita heidän houkuttelemiseen
  • Sudenpentu ja seikkailija on tulevaisuuden samoaja ja vaeltaja. Kasvu ei tapahdu hetkessä mutta oikeilla tavoitteiden asetteluilla ja kohdentamisella voimme päästä pitkäjänteiseen ja hyvään kasvutulokseen
  • Jotta edellinen kohta toteutuu, meidän on kiinnitettävä huomiota toimintaan. Seikkailija lopettaa partion, jos toiminta on kehnoa tai ei herätä tunteita.

Ainoa este sudenpentujen ja seikkailijoiden määrän kasvulle on vetäjien puute. Akeloiden ja Sampojen rekryäminen tulisikin olla jokaisen piirin ja keskusjärjestön tärkein tehtävä. Varsinaisen mainoskampanja rahat käyttäisin siis aikuisten rekryämiseen.

Kun Akela/Sampo on rekrytty, tulee hänet myös kouluttaa ja sitouttaa pestiinsä. Tähän nykyinen koulutusjärjestelmä antaa hyvät puitteet, on vain huolehdittava että koulutuksia on tarjolla riittävästi ja joustavasti.

Valitettavasti ns. johtajapula on jo luonut tilanteita, jossa partion jonot eivät enää kasva. Ihmiset ovat jo oppineet että ei sinne partioon kumminkaan pääse.

Partio-ohjelman haasteellisin kohta on seikkailijasta tarpojaksi siirtyminen. Tässä ikävaiheessa muut ajanviettotapojen mahdollisuudet alkavat kasvaa. Siirtyminen aikuisen vetämästä toiminnasta nuoren vetämään toimintaan voi tarkoittaa että toiminnan laatu laskee. Muutos on usein niin raju että partio jää muun vapaa-aikatoiminnan jalkoihin.
Tämän vuoksi keskusjärjestön ja piirien olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota tarpojaohjelman tukemiseen.

Partiolaiseksi kasvetaan, helpoiten se tapahtuu aloittamalla partio 7-12 vuotiaana. Toki myöhemminkin mahtuu joukkoon 🙂

Autetaan siis kaikki partio kasvuun ryhdytään Akelaksi tai Sammoksi tai rekrytään lähipiiristä!

P.S. Rekryämällä 8 aikuista ryhmänjohtajaksi rekryät 80 uutta partiolaista. Perustamalla uuden lippukunnan samalla ihmismäärällä saat noin 30 partiolaista.