Ohjelmointi puuttuu partiotaidoista

Partio on pyrkinyt luomaan viime vuosina vastavoimaa peli- ja tietokonekulttuurille. Siinä missä mainontamme painottuu yhä enemmän eräily-, kansainvälisyyteen-, yhteiskunnalliseen vaikuttamisten kulttuureihin viettävät lapset ja nuoret yhä enemmän aikaa pelien ja muun tietotekniikan parissa.
Vaikka suomalaiset ovat menestyneet ICT-alalla ja pelien luojina, ei ohjelmointiin panostettu kouluissa, harrastuksissa etc. yleisillä kansalaistaidon foorumeilla.Ohjelmointikulttuuria on pitäneet yllä omat alakulttuurit. Nyt olisi kuitenkin aika ottaa ohjelmointi mukaan myös valtakulttuurien harrastusten pariin. Partiolla olisi loistava tilaisuus olla tässä suunnan näyttäjä.

Luodaan siis jokaiseen ikäkauteen nousujohteiset aktiviteetit ohjelmointia ajatellen. Panostetaan tähän uuteen taitoalueeseen seuraavan vuoden ohjelmapainotuksella.

Nyt tarvitaan siis luovia ohjelmointitaitoisia ihmisiä miettimään alkuvaiheen askeleita, kenties kokonaan uusi ilmansuunta (vähintään uusi taitomerkki), Luovuus-tarppoon uudet aktiviteetit sekä paljon aktiviteetteja Samoajille ja Vaeltajille.

Materiaalia ohjelmoinnin opettelemiseen on jo maailmalla paljon, joten alusta ei tarvitse suinkaan ponnistaa. Aloitetaan nyt ja uskon että ohjelmointi-aktiviteeteista tulee ensiapuakin suositumpaa!

Aloita jo tänään, kerro ideasi: https://docs.google.com/document/d/1blXXUZNxT-M9WCOWYZBfNWGWIH2ze6n-091cefscbUM/edit?usp=sharing

 

 

Partion verkkotori

Facebookissa on jo jonkin aikaa toiminut partion oma kirpputori. Moni partiopaita ja merkki on löytänyt oman kotinsa. Facebookkia ei kuitenkaan alunperin luotu vaihtokauppa paikaksi, joten käyttöliittymän ainoa etu lienee se että palveluun kirjaudutaan muutenkin tiheään.

Sharetribe on suomalainen verkkoalusta, johon yhteisöt voivat luoda oman paikan missä tarjotaan tavaraa, palveluksia lainaksi tai vuokralle. Pääidea on siinä että naapurusto jakaisi omia tavaroita ja palveluksia.

Partion naapurustoksi itse lasken koko maailman, mutta aloitetaan käyttöliittymän kielen mukaan vain suomesta. Perustin siis partiolle oman yhteisön, jossa kuka tahansa partiolainen voi tarjota omia partiotavaroitaan lainaan tai vuokralle. Vastaavasti voi perään kuuluttaa tiettyjä esineitä. Tavaroiden lisäksi voidaan myös tarjota/etsiä partiohommia, isompia pestejä tai ihan vaan rastihenkilöitä. Nohea partiolainen ilmoittaa itsensä vastaanottamaan itselleen sopivia partiohommia.

Sharetribe etusivu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelun ytimessä on googlen karttapalvelu, jolla tavara/homma saa fyysisen sijainnin. Myös lippukunnat voivat tarttua palveluun ja tarjota omaa kalustoaan tai kämppiään palveluun. Näin esimerkiksi vaeltajaryhmä voi löytää talviteltan vaellukselle.

Tervetuloa kokeilemaan: https://partio.sharetribe.com/

Solmut solmussa ja partiotaidot

Partiota tuntemattomille toimintamme on pitkään näyttäytynyt solmujen nyprääjien harrastukselta. Tätähän ei koko partio kuitenkaan ole. Tämän takia olemme yleisesti halunneet painaa solmujen tekoa sivummalle toiminnastamme ja se ei paljonkaan näy viestinnämässämme. Osa partiolaisistamme sanoo jo ylpeillen että ei osaa ainuttakaan solmua, eihän niitä nykypäivänä enää tarvita. Ehkä hyvä näin, mutta pohtikaamme hetken solmujen teon merkitystä.

Yksinkertainen solmu yhdistää kaksi narua tai sitoo köyden kiinni. Hyvän ja oikeaoppisesti tehdyn solmun saa helposti auki. Kun on valittu oikea solmu oikeaan tarkoitukseen, se myös tekee tehtävänsä luotettavasti.

Solmujen tekeminen vaatii harjaantumista eli solmuja on yksinkertaisesti tehtävä useaan otteeseen. Monelle tästä tulee mieleen kertotaulun tankkaaminen tai armeijan sulkeiset. Toistaminen on ehkä tylsää, mutta se myös kasvattaa hermoja ja opittu taito säilyy koko iän.Solmujen tekeminen opettaa siis yksinkertaisella tavalla kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä sitten elämässä tarvitaan kun joudutaan avaamaan solmuja, joita ei ole solmittu oikein.

Oppinut solmujentekijä tietää miten kaksi samankokoista tai erikokoista solmua yhdistetään toisiinsa. Partiossa ja muussakin elämässä partiolainen tarvitsee paljon myös johtamistaitoja. Mielestäni yksi johtajan tarvitsemista taidoista on erinlaisten solmujen tekeminen eli eri ihmisten yhdistäminen työskentelytiimieksi.
On ensin tunnistettava millaiset solmittavat ihmiset ovat ja tämän jälkeen on valittava oikea solmu,joka pitää tiukankin paikan tullen.
Taitava johtaja solmii joukkuestaan verkon, jossa jokainen on sopivasti ja oikeassa paikassa kiinni.

Valitettavan usein partiolainen joutuu selvittämään taitamattoman johtajan sekasotku solmua, tähän tarvitaan kärsivällisyyttä. Vain harvoin solmun avaamiseen toimii väkivalta ja silloinkaan se ei tuota pitkäaikaista ratkaisua.

Pitäkäämme siis huolta perustaidoistamme ja solmikaa ystävyyden solmu taidolla.