Rekrytointi partio-ohjelmaan

Partiorekrytointi ja yleensäkin vapaaehtoisten rekrytointi ei ole helppo tehtävä. Tai ainakaan sitä ei pitäisi ottaa helppona tehtävänä. Ihmisten motivointi, uuden tehtävän tarjoaminen, sen vastaanotto, koulutus, perehdyttäminen, kiittäminen ja pestissä tukeminen ovat monisäikeinen tarina, josta löytyy niin monta versioita kuin meitä kanssa kulkijoita on. Siksi on usein harmillista huomata että rekrytointi on yhtä kuin nakki, johon useimmat osaa sanoa ei ja toiset sitten ei. Usein tämä johtaa siihen että osa tekee hirveesti ja osa ei juuri mitään. Pestaamisesta aletaan puhua järjestelmällisesti partiossa vasta johtajakoulutuksissa. Kirjoitan vasta tuohon lauseeseen, sillä mielestäni voisimme ottaa tämän kasvatushaasteen jo aikaisemmin ja tehokkaammin huomioon, näin saisimme oittua vääriä tapoja, laajennettua näkökulmia ja kasvatettua partiolaisista parhaita rekrytoijia.

nakki
@Scoutmein

Karkeasti ajatellen voisi rekrytointikasvatuksen jaotella vaikka viiteen tasoon, joten kasvatus voisi alkaa jo sudenpennusta:

 1.  Tule mukaan?
  Tällä tasolla leikin ja pienten askelten avulla harjoitellaan kaverin kysymistä johonkin juttuun. Tavoitteena on että itseluottamus kasvaa niin että uskalletaan esittää toiselle pyyntö tulla mukaan tekemisiin. Opetellaan myös pyynnön vastaanottamista ja kiittämistä. Harjoitusympäristö on tuttu ja turvallinen oma lauma, jossa voidaan ikäkauden loppu kohden harjoitella vaativampiakin kanssa käymistilanteita huomioiden jokaisen yksilöllinen kasvu.
 2. Mun oma ryhmä
  Lähdetään rakentamaan omaa verkostoa, tämä rakennustyö jatkuu sitten läpi elämän. Opetellaan pieninä tehtävinä, miten eri ihmisiä kiinnostaa erilaiset asiat. Mietitään omia vahvuuksia ja opetellaan kertomaan millaisia juttuja halutaan tehdä. Tutkitaan eri suunnista, mitkä ovat kunkin pestattavan vahvuuksia ja miten ne parhaiten tunnistaa.
 3. Motivointi
  Harjoitellaan erilaisia motivointitapoja. Opetellaan tunnistamaan kiinnostuksen laskeminen. Tarvotaan lävitse hankalampia soita ja huomataan miten vaikeista tilanteista voidaan keskustelun kautta päästä eteenpäin. Nostetaan kiittäminen uudelle tasolle.
 4. Laajemmat kuviot
  Lähdetään systemaattisesti laajentamaan omaa verkostoa, ensin pyydetään kaveria naapurilippukunnasta ja sitten vaikka naapurimaasta. Luodaan malli jossa on partioviikolla ylitetään lippukunnan tai piirin raja ja keskustellaan siitä miten sä voisit tulla mukaan mun kiinnostavaan projektiin. Syksyllä lisätään JOTI/JOTA viikolla kierroksia ja harjoitellaan virtuaaliprojektissa kansainvälistä rekrytointia.
 5. Pestiavain
  Käydään lävitse pestiavain perinpohjaisesti. Opetellaan jokainen avaimen vaihe käytännön mallien kautta ja syvennetään osaamista.

  Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole väheksyä nykyistä koulutusta pestaamisen osalta, vaan nostaa rimaa vielä korkeammalle kohti erinomaista johtamista.

Partio-ohjelma 15.0

Noin puolitoista vuotta sitten päätin lopettaa partion harrastamisen kunnes maaliskuussa 2015 retkisynttäreiden jälkeen poikani ilmoitti minulle halustaan liittyä partioon. Minussa heräsi kipinä; Jospa sittenkin palaisin partioon ja ryhtyisin laumanjohtajaksi?

Olin jo aikaisemmin pohtinut partion merkitystä ja sen tärkeyttä elämässäni varsinkin sen jälkeen kun olin harrastuksesta luopunut. Vuosien ajan toimin  partiopiireissä monissa eri tehtävissä, niin vapaaehtoisena kuin ammattilaisenakin. Partion vetovoima perustuu mm. sen monipuolisuuteen. Tällä piirteellä on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Partiotoimintaan voi olla vaikea ”päästä sisään” ja omaksua sen moninaisia käytäntöjä. Myös valintojen runsaus voi hämmentää eikä sovi kaikille. Monipuolisuus sitoo paljon resursseja mikä puolestaan saattaa tietyillä osa-alueilla näkyä huonona toiminnan laatuna. Mietinkin usein voisiko partiosta karsia jotain pois ja jos niin mitä?

Lähdin pohtimaan partiota visualisoimalla sen kaiken mitä partio on:
partio_kasite_pilvi

 

 

 

Tälläisen käsitepilven ja termiviidakon uusi partiolainen saa vastaansa! Opeteltavaa on niin paljon, että on helppo ymmärtää miksi moni nuori toteaa jalkapallon olevan yksinkertaisempi harrastus… Uusille aikuisille partiojäsenille opetetaan käsitteet parin ensimmäisen illan aikana. Päät pyörryksissä uudet jäsenet joutuvat lisäksi opettelemaan kaikkien partiolaisten nk. partionimet.

Palasin ajatuksissani partion alkujuurille ja mietin mitkä näistä asioista eivät ole välttämättömiä partion päämäärälle. Tästä lähtökohdasta katsoen niitä rupesikin löytymään, paljon sellaisia juttuja, jotka ovat vuosien kerryttämää perintöä ja organisaation kasvamisen mukanaan tuomaa lisähärpäkettä. Valitsin niistä tärkeimmät ja ajattelin kertoa erillisissä artikkeleissa, miten yksinkertaistaisin tai miksi poistaisin ne kokonaan. Ja ne jutut ovat: Partioasu, Organisaatio, Ansiomerkit, Partiomerkit, Partiokoulutus(tähän aiheeseen palaan myöhemmin oman blogin muodossa) ja partiolupaus. Okei ylläolevaan kuvaan jäi vielä 83 asiaa, mutta nämä kuusi ovat isoimmasta päästä.

Tämän pienen harjoituksen jälkeen palasin poikani toiveeseen, ryhdyin miettimään ensi syksyn sudenpentuohjelmaa. Olen vetänyt sudenpentuohjelmaa useita vuosia eli tunnen ohjelman melkoisen hyvin. Jostain syystä ohjelma ei mielestäni anna enää sellaista kipinää kuin sen pitäisi, niinpä lähdin miettimään pieniä parannuksia ohjelmaan. Huomaamatta otin käsittelyyn muutkin ikäkaudet ja järjestelin koko partio-ohjelman uusiksi. Tein sen tämän siis omasta harrastuneisuudestani, eikä tässä esittelemäni ohjelma ole mitenkään virallinen partio-ohjelma. Lähtökohtani uuden ohjelman kehittämiseen oli poikalippukunta ja eräpainoitteisuus. Tarkemmin partio-ohjelman esittelyyn tästä linkistä.

 

Partiolupaus versio 2015

”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa ikäkauden ihanteita ja olla avuksi toisille.”

Partiolupauksesta on keskusteltu paljon viime vuosina. Keskustelun ytimessä on lupauksen alku: Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,

Tämä kohta on ongelmallinen monelle ateistille ja oman kokemukseni mukaan on myös monelle 7-vuotiaalle, jolle ei uskonasiat ole vielä kovin selkeästi jäsentyneet.

Ehdottaisinkin siis ihanteiden nostamista lupauksen alkuun, koska nämä sisältävät kaikille yhteisen arvopohjan ja viimeinen ihanne ”Etsiä elämän totuutta” myös uskonnollisen ulottuvuuden.

”Lupaan parhaani mukaan toteuttaa partion ihanteita,
rakastaa omaa maatani ja maailmaa, ja olla avuksi toisille.”

Lisäksi alle voisi lisätä vielä muutaman sanan kiusaamisesta.

”Lupaan parhaani mukaan toteuttaa partion ihanteita,
rakastaa omaa maatani ja maailmaa, ja olla avuksi toisille. Sekä toimia aktiivisesti kiusaamisen lopettamiseksi”

 

Ihanteet

 • Kunnioittaa toista ihmistä
 • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
 • Olla  luotettava
 • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
 • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
 • Kehittää itseään ihmisenä
 • Etsiä elämän totuutta

Ohjelmointi puuttuu partiotaidoista

Partio on pyrkinyt luomaan viime vuosina vastavoimaa peli- ja tietokonekulttuurille. Siinä missä mainontamme painottuu yhä enemmän eräily-, kansainvälisyyteen-, yhteiskunnalliseen vaikuttamisten kulttuureihin viettävät lapset ja nuoret yhä enemmän aikaa pelien ja muun tietotekniikan parissa.
Vaikka suomalaiset ovat menestyneet ICT-alalla ja pelien luojina, ei ohjelmointiin panostettu kouluissa, harrastuksissa etc. yleisillä kansalaistaidon foorumeilla.Ohjelmointikulttuuria on pitäneet yllä omat alakulttuurit. Nyt olisi kuitenkin aika ottaa ohjelmointi mukaan myös valtakulttuurien harrastusten pariin. Partiolla olisi loistava tilaisuus olla tässä suunnan näyttäjä.

Luodaan siis jokaiseen ikäkauteen nousujohteiset aktiviteetit ohjelmointia ajatellen. Panostetaan tähän uuteen taitoalueeseen seuraavan vuoden ohjelmapainotuksella.

Nyt tarvitaan siis luovia ohjelmointitaitoisia ihmisiä miettimään alkuvaiheen askeleita, kenties kokonaan uusi ilmansuunta (vähintään uusi taitomerkki), Luovuus-tarppoon uudet aktiviteetit sekä paljon aktiviteetteja Samoajille ja Vaeltajille.

Materiaalia ohjelmoinnin opettelemiseen on jo maailmalla paljon, joten alusta ei tarvitse suinkaan ponnistaa. Aloitetaan nyt ja uskon että ohjelmointi-aktiviteeteista tulee ensiapuakin suositumpaa!

Aloita jo tänään, kerro ideasi: https://docs.google.com/document/d/1blXXUZNxT-M9WCOWYZBfNWGWIH2ze6n-091cefscbUM/edit?usp=sharing

 

 

Partiotiedon mittaaminen

Näinä päivinä monissa lippukunnissa täytellään partion vuosiselostetta, lasketaan tehtyjä aktiviteetteja, retkiä, pt-kisoja. Vuosiseloste on monisivuinen lomake, jossa kerätään kaikki oleelliset tiedot lippukuntien toiminnasta. Näin on tehtyä jo vuosikymmeniä ja tietoa on kertynyt valtavasti. Kun tieto on kerätty, saatu tieto analysoidaan ainakin yhdeksi raportiksi, jota sitten maan partiojohtajat tavaavat enemmän tai vähemmän. Valitettavasti uskon että vielä vähemmän analyysista puristettua partiotietämystä käytetään todella vähän. Eli lyhyesti käytetään paljon resursseja datan keräämiseen, mutta saatua hyötyä ei oteta kunnolla irti.

Mikko Pöri nosti facebookin HC-ryhmässä kysymyksen: Oikean tai puuttuvan tiedon keräämisestä partiossa. Keskustelun yhteenvetoa voi lukea täältä: https://docs.google.com/document/d/1ssXOV221n4Ckwqhiy6L6_pj1qjaUxJAEGGcoCtS6_0Y/edit

Tuon keskustelun herättelemäni laitan kehiin ehdotuksen miten tietoa tulisi tulevaisuudessa kerätä:

1. Vuosiseloste

Puristetaan vuosiselosteen kysymykset aikakin kolmasosaan nykyisestä. Tehtyjen aktiviteettien tiedossa riittäisi ainoastaan määrä/ikäkausi. Koska merkkien myynnissä voidaan kerätä tiedot, siitä mitä jälkiä tai taitomerkkejä nimikkeittäin suoraan merkkien kauppiaalta. Jäsenmäärät ja ryhmätiedot, koulutukset voidaan poimia jäsenrekisteristä tämä aktivoisi oikeasti rekkarin käyttöä ja poistaisi tiedon tuplakirjaamisen.
Kasvatustavoitteiden mittaaminen on haasteellista ja veikkaan että tämän vuoden data jää kovin kyseenalaiseksi huonon kysymysasettelun takia.

Vaikutukset: lomakkeen täyttämisen tuska helpottuu, datasta tulee luotettavampaa, vastausprosentti nousee. Muutos vaikuttaa kuitenkin pitkäaikaisen vakiintuneittein kysymysten keräämiseen ja taaksepäin vertailu hankaloittuu.

2. Eronneet partiolaiset

Viimeisimmän kerran eronneitten jäsenten tietoja tutkittiin 9 vuotta sitten exit-tutkimuksessa. Nykypäivänä eroamissyyt ja kommentit tulisi kerätä systemaattisesti heti eroilmoituksen jälkeen. Helpoiten tämä onnistuisi jos uudessa rekisterissä olisi omien tietojen kohdalla eroamis-toiminto. Tämän toiminnon jälkeen käyttäjä ohjattaisiin yksinkertaiselle palautelomakkeelle, jossa olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen olisi monivalinta eroamisen syystä ja toinen vapaakommentti-kenttä.
Näin kertyneestä datasta nähtäisiin reaaliaikaisesti ne syyt ja mahdolliset ongelma alueet. Nykyään on mahdollista luoda ennustusmallia tämän kaltaisen tiedon perusteella, näin piiri kykenisi toimenpiteisiin, kun vasta hiljaiset merkit lippukunnan toiminnan laadun heikkenemisestä tämän tietolähteen kautta tulevat.

3. Nykyiset partiolaiset

Lähes kaikki suuryritykset keräävät asiakastyytyväisyys lukuja säännöllisesti. Olisi korkea aika että myös maan suurin nuorisojärjestö aloittaisi säännöllisen otanta perusteisen asiakastyytyväisyys kyselyn. Tähän voitaisiin poimia noin 5 kysymystä yleisimpiä asiakastyytyväisyys mittareita käyttäen kuten ”Suosittelisitko harrastusta kaverillesi?”

Lippukunnan laatuindeksi

Vaikka piirit ovat kehittäneet omia lippukuntien laatuasioita (esim. http://www.hp.partio.fi/loistolippukunta), toivoisin että voisimme ottaa käyttöön ylläolevien mittarien kautta valtakunnallisen laatuluvun, jokaiselle lippukunnalle.  Tämä lukulaskettaisiin kolmesta mittaustuloksesta, joissa vuosiseloste kertoisi toimintalukuja ja jälkimmäiset kaksi toiminnan onnistumista. Tuloksia voitaisiin mahdollisesti korjata ympäristödatalla (esim. väestötiedoilla).

Haluisin että tämä luku olisi julkinen, jotta mahdollisimman moni lippukunnassa saisi sen tietoonsa helposti. Huono luku kannustaisi tekemään toimia sen parantamiseksi. Luku olisi huomattavasti puolueettomampi kuin nykyinen itsearviointiin perustuvat luvut. Piirit voisivat paremmin kohdistaa tukitoiminnot alueellisesti ja puuttua oikeisiin syihin.

Onko partio sisällä oloa?

Tämä kuva näyttää sudenpentujen askeleet (eli aktiviteetit) paikoittain missä niitä tehdään. Kuva näyttää melkoisen kolo voittoiselta. Puhumme paljon että partio on elämyksiä luonnossa ja partioiltoihin pitää pukeutua säänmukaisesti.

Yllä oleva kuva näytä tuota kokonaisaikaa, mutta kertoo kuitenkin sen minne aktiviteettien tekeminen on suunniteltu. Kololla ja sen sijainnilla on merkitystä partiotoiminnassa.

Tämä kuva ei tietenkään kuvaa sitä miten sudenpentujen aktiviteetteja tehdään laumoissa. Siitä kertoo ehkä parhaiten joka vuosi kerättä vuosiseloste, jossa on tänä vuonna edistytty hyvään suuntaan työkalujen osalta. Kun uusi tilasto taas valmistuu, lupaan päivittää kuvan 15 suosituimman aktiviteetin osalta. Katsotaan miltä se sen jälkeen näyttää?

Todellisuudessa partiossa vietetty kokonaisaika käytetään ulkona olemiseen, olemme siis aito ulkoilma harrastus.

Kaikki_aktiviteetit_paikka

//Päivitetty 3.1.2013 Kaikkien aktiviteettien kuva

Mitä partio on?

Kun joku kysyy yksinkertaisen kysymyksen harrastuksesta, ei välttämättä heti tiedä mitä sanoa. Partio on harrastustoimintaa nuorille ja lapsille, toimintaa jonka alta löytyy erittäin paljon kaiken näköistä ja kokoista seikkailua. Seikkailua luonnossa, ulkomailla, koloilla, kiipelyseinillä, vaikuttamassa etc.

Suomen partiolaisten nettisivut kertovat ihan kivan yleiskuvan mitä Mitä partio on ? Aikoinaan lanseerattiin myös ns. hissitarina, tämä näemmä löytyy enää meripartioon muokattuna. http://www.sinikotkat.fi/?page=1054

Mutta partiolaisena sitä aina ajoittain lähtee miettimään mitä tämä partio oikein pitää sisällään. Elämää suuremmat kysymykset eivät ole aina helppoja. Koittakaapa tyhjentävästi vastata mitä kaikkea on jalkapallo tai esimerkiksi jousiammunta.

Vaikka olenkin vankka eräohjelman ja luonnossa kasvattamisen kannattaja, lähdin eräänä iltana pohtimaan kysymystä laajemmin. Partiohan on:

 • Leirejä
 • Retkeilyjä
 • Ulkomaanreissuja
 • Partiotaito-kilpailuja
 • Seikkailuita
 • Kavereita
 • Kädentaitoja
 • Tiimin johtamista
 • Arvojen tutkiskelua
 • etc.

Kaikkea tätä ja paljon lisää. Sadassa vuodessa partion on muuttunut melkoisesti ja toisaalta se on pysynyt juurilleen uskollisena. Kaikkea tätä mielestäni yhdistää yksi sana: liike

Partio on toimintaa ja uskaltaa muuttua ajassa. Toivottavasti myös jatkossa partio pysyy mukana toiminnassa ja uskaltaa muuttua.

Pysy liikkeessä partio!

Elämäsi seikkailu

Aktiviteetit tuotteiksi

Partio-ohjelma koostuu tuhansista aktiviteeteista, näitä aktiviteetteja on pilkottu eri ikäkausissa erilaisiin rakenteisiin.
Jotkut rakenteet ovat haasteellisia ymmärtää ja jotkut taas niin simppeleitä että varsinaista rakennetta ei ehkä voida pitää mielekkäänä.

Jotta partio olisi kiinnostava harrastuksena pitää partiolaisen tietää mitä partio on?
Vaikka partio on monitahoinen harrastus, johon kaikki pääsevät mukaan. Katsoisin että tuhansia aktiviteetteja tulisi jalostaa paremmiksi tuotteiksi.
Tuotteiksi jotka toimivat ylitse ikäkausi rajojen ja luovat yhteenkuuluvuutta niille partiolaisille, jotka ovat tehneet tuotteen aktiviteetteja.

Kun aktiviteetit paketoidaan on partiolaisen helpompi hahmottaa aktiviteettien nousujohteisuus. Tuotetta on myös helpompi tukea materiaaleilla ja koulutuksella.

Alla esimerkkejä erilaisista tuotepaketeista

Puukko

Sudenpentu:
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=K%C3%A4yt%C3%A4n_turvallisesti_puukkoa
Seikkailija:
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Puukko
Tarpoja:
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Sytyt%C3%A4mme_ja_sammutamme_nuotion

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Teroitamme_kirveen%2C_puukon_tai_vesurin

Samoaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Opettelen_takomaan.

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Valmistan_puukon.

Vaeltaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Vaativa_rakennelma

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Luonnonvaraisuus

Kohtaan Käsityöt lisäisin aktiviteetin Veistotyö (Puulintu)

Aikuinen

Järjestän taontaan Samoajille

Kierrätys

Sudenpentu

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Ymp%C3%A4rist%C3%B6n_suojelu

Seikkailija

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Taitomerkit/Kierr%C3%A4tys

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Taitomerkit/Vastuullinen_kuluttaja

Tarpoja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Pelaamme_ekotehobingoa

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Toteutan_minulle_ja_parilleni_annetun_kierr%C3%A4tysaiheisen_teht%C3%A4v%C3%A4n_seikkailijaryhm%C3%A4ss%C3%A4

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Suunittelen_ja_toteutan_kierr%C3%A4tysaiheisen_teht%C3%A4v%C3%A4n_seikkailijoille

Samoaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Suunnittelemme_ja_rakennamme_toimivan_ja_ergonomisen_leirikeitti%C3%B6n,_jossa_on_my%C3%B6s_kierr%C3%A4tyspiste.

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=J%C3%A4rjest%C3%A4mme_lippukunnan_roskatalkoot,_haravointitalkoot_tai_muun_viihtyisyytt%C3%A4_lis%C3%A4%C3%A4v%C3%A4n_ymp%C3%A4rist%C3%B6tapahtuman.

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Selvit%C3%A4mme_lippukuntamme_ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutuksia._Teemme_kolme_toteuttamiskelpoista_ehdotusta_lippukunnan_toiminnan_ymp%C3%A4rist%C3%B6rasituksen_v%C3%A4hent%C3%A4miseksi_ja_esittelemme_ne_lippukunnan_hallitukselle_tai_johtajistolle.

Vaeltaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=J%C3%A4tteenk%C3%A4sittelylaitokset_ja_kierr%C3%A4tystoiminta

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Kierr%C3%A4tyspisteen_rakentaminen

Aikuinen

Toteutan sudenpentulauman kanssa ympäristöjäljen

 

Retkiruokaa

Sudenpentu

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Suunnittelen_laumani_kanssa_retkelle_hyv%C3%A4t_ev%C3%A4%C3%A4t_ja_tied%C3%A4n_mitk%C3%A4_ruoat_ja_ainekset_voi_ottaa_retkelle_mukaan.

Seikkailija

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Retkikeitin

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Retkiruokaa

Tarpoja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Osallistun_retkiruoan_valmistamiseen_leirikeitti%C3%B6ss%C3%A4

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Valmistan_pienen_nuotioruuan.

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Valmistan_vartion_kanssa_herkullista_nuotioruokaa

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:Valmistan_ruokaa_veturilla%2C_soppatykill%C3%A4%2C_tulikuopalla%2C_tai_isolla_nuotiokattilalla_isommalle_porukalle

Samoaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Otan_selv%C3%A4%C3%A4,_kuinka_paljon_saan_ja_tarvitsen_energiaa_koulup%C3%A4iv%C3%A4n_aikana_ja_retkip%C3%A4iv%C3%A4n_aikana._Suunnittelemme_vaellukselle_energiapitoisen_ruokalistan,_ja_laskemme_siit%C3%A4_saatavat_energiam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t._Testaamme_listaa_retkell%C3%A4.

Vaeltaja

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Retki-_ja_vaellusruuat

Aikuinen

Suunnittelen ja toimin rastipäällikkönä ruokarastilla PT-kilpailuissa

Kehitä sinä oma tuotteesi!