Partio-ohjelma 2.015

Nykyinen partio-ohjelma on hyvä ja se vastaa varmaankin monen partiolaisen tarpeita. Itse olen vetänyt tuota ohjelmaa aivan sen valmistumisesta alkaen ja päätin nyt hiukan muuttaa sen muotoa.

Avukseni otin KISS-periaatteen ja korostuneesti nousujohteisuuden. Analysoin kaikki nykyisen partio-ohjelman 1282 aktiviteettia. Haluisin riisua pois sellaiset aktiviteetit, jotka tulisivat vastaan koulussa, olivat luonteeltaan paperin tuntuisia. Toiseksi haluisin poistaa aktiviteeteista sellaiset mitkä kuuluvat normaaliin partiotoimintaan, mutta eivät mielestäni vaadi erityistä omaa aktiviteettia. Tälläisiä ovat esim. ensiapuun, paloturvallisuuteen, pelastamiseen, henkiseen ensiapuun, lauluihin, esiintymiseen, partiohistoriaan, tarinoihin, päiväkirjoihin, partioorganisaatioon, kansainvälisyyteen, elämänkatsomukseen, Suomen kulttuuriin ja kehitysyhteistyöhön liittyvät aktiviteetit. Nämä osa-alueet tulisi olla mukana jokaisessa partioillassa ja tapahtumassa. Esim. turvallisuus(EA,Palo, pelastaminen, henkinen EA) tulisi käsitellä aina kutakin aktiviteetin taustaa vasten. Vastaavasti muita osa-alueita tulisi ottaa mukaan toiminnan kautta kaikkiin partiotapahtumiin.

Valitsin erinlaisia teemoja, joista kustakin teemasta on oma aktiviteetti kaikille ikävuosille 7-21:een ikävuoteen. Joukossa on paljon vanhoja tuttuja, jotka olen kokenut mielekkääksi omassa partiotoiminnassa ja sitten uusia teemoja, jotka katsoisin vastaavan nykyistä yhteiskuntaa. Tämän lisäksi luonnontuntemus on saanut huomattavasti enemmän tilaa partio-ohjelmasta. Moni nuori partion aloittava nuori on omien sanojen mukaan tästä aiheesta kiinnostunut, nykyisellään luonnontuntemus jää kuitenkin aika ohueksi.

Jokainen aktiviteetti on esittetty vain otsikolla, yleensä vain yhdellä sanalla. Tämä sen takia että ryhmänjohtaja ja partiolainen itse saa päättää miten aktiviteetin tekee, eli omien kykyjen mukaan. Toki pyrin kokoamaan hyviä tekemisvihjeitä omalla sivustolle jatkossa. Nimen lisäksi kullekkin aktiviteetille on määritetty yksi kasvatustavoite ja sopiva vuoden aika.

Kaikki aktiviteeti on pyritty myös listaamaan kalenterilliseen järjestykseen, joten aktiviteettikartta toimii myös toimintakalenterina. Muutamia poikkeuksia toki löytyy, nämä on karttaan merkitty vahvistetulla tekstillä.

Teemat on valittu eräpainoitteiseen lippukuntaan, joten jos haluaa tehdä omia painotuksia voi toki keksiä omia teemoja ja korvata minun laatimia.

Ohjelman uutuutena on että partiokausi jatkuu myös kesälle, jolloin aktiviteetteja voi tehdä oman perheen, partiokavereiden ja toki perinteisten leirien ja vaellusten muodossa.partio-ohjelma_pict

 

 

 

Ohjelman dynaamiseen versioon pääset tutustumaan tästä linkistä: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10lVxYU3q1GyuYuKsuQ6zllJerAJ1RoL7lqCXabdZrms/pubhtml

Tässä on ohjelma pdf-muodossa: partio-ohjelma_15