Partion strategiaehdotus

Satuin törmäämään Strategiaryhmän tämän hetken esitykseen uudesta strategiasta ja visiosta. Tuo paperi oli jaettu otsikon mukaan vain piirinjohtajille. Strategian nettisivuilla sitä ei vielä ole. Ymmärrän toki että kyseessä on vielä luonnos, tässä kuitenkin rakentavaa kritiikkiä.

Visio: Jokainen rakentaa parempaa maailmaa

Tämä on erinomainen, juuri sellainen kun olen peräänkuuluttanut. Tarpeeksi selkeä, jokaista puhutteleva ja yksinkertainen. Tavoite on asetettu korkealle, mutta tietyllä tapaa käsinkosketeltavaksi.

Tämän jälkeen dokumenttissa on kolmella bullet-pointilla selitetty visiota, ns. aukikirjoitettu. Tämä vie paljon vision uskottavuutta. Kyllähän se tulee selväksi tuolla lauseellakin, vai eikö tekijät oikeasti usko lauseeseen tarpeeksi? Vai onko asiat varmuuden vuoksi väännetty rautalangasta neuvoksille?
Noh ehkä tämä on vain luonnosversiota ja jäsenkokouksen ehdotuksessa ei sitten tarvita selittelyitä.

Painopisteitä

Painopisteiksi on valittu: Aitoa avoimuutta, rakentavaa yhteistyötä, parasta kasvua, vahva vapaaehtoisuus.
Oman käsitykseni mukaan painopisteet valitaan niin että visioon päästään mahdollisimman tehokkaasti. Nyt homma vielä tuntuu siltä että jokainen toiminnanala (viestintä, yhteiskunta, kasvatus, vapaaehtoistentuki) ovat saaneet omat pienet painopisteensä.
Vaikka kukin painopiste on hyvä sinänsä ja tuovat esille tärkeitä strategisia asioita, ei tälläinen malli välttämättä vie yhteiseen vision toteuttamiseen.
Kehoittaisinkin miettimään tästä eteenpäin mitkä aidosti ovat niitä asioita, joilla visio voidaan toteuttaa. Valitaan niistä kaksi painopistettä, joita lähtee sitten kaikki toiminnanalat, piirit ja lippukunnat tekemään.
Jos itse katson visiota, tarttuisin kahteen ensimmäiseen painopisteeseen ja jättäisin kasvun ja vapaaehtoistuen enemmän taktisiksi kuvioksi.

Ohjelmointi puuttuu partiotaidoista

Partio on pyrkinyt luomaan viime vuosina vastavoimaa peli- ja tietokonekulttuurille. Siinä missä mainontamme painottuu yhä enemmän eräily-, kansainvälisyyteen-, yhteiskunnalliseen vaikuttamisten kulttuureihin viettävät lapset ja nuoret yhä enemmän aikaa pelien ja muun tietotekniikan parissa.
Vaikka suomalaiset ovat menestyneet ICT-alalla ja pelien luojina, ei ohjelmointiin panostettu kouluissa, harrastuksissa etc. yleisillä kansalaistaidon foorumeilla.Ohjelmointikulttuuria on pitäneet yllä omat alakulttuurit. Nyt olisi kuitenkin aika ottaa ohjelmointi mukaan myös valtakulttuurien harrastusten pariin. Partiolla olisi loistava tilaisuus olla tässä suunnan näyttäjä.

Luodaan siis jokaiseen ikäkauteen nousujohteiset aktiviteetit ohjelmointia ajatellen. Panostetaan tähän uuteen taitoalueeseen seuraavan vuoden ohjelmapainotuksella.

Nyt tarvitaan siis luovia ohjelmointitaitoisia ihmisiä miettimään alkuvaiheen askeleita, kenties kokonaan uusi ilmansuunta (vähintään uusi taitomerkki), Luovuus-tarppoon uudet aktiviteetit sekä paljon aktiviteetteja Samoajille ja Vaeltajille.

Materiaalia ohjelmoinnin opettelemiseen on jo maailmalla paljon, joten alusta ei tarvitse suinkaan ponnistaa. Aloitetaan nyt ja uskon että ohjelmointi-aktiviteeteista tulee ensiapuakin suositumpaa!

Aloita jo tänään, kerro ideasi: https://docs.google.com/document/d/1blXXUZNxT-M9WCOWYZBfNWGWIH2ze6n-091cefscbUM/edit?usp=sharing

 

 

Partion yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Vaikka vasta viime vuosina keskusjärjestö on nimellisesti tehnyt yhteiskunnallista vaikuttamista, on partio vaikuttanut ollut merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja koko historiansa ajan.  Nyt järjestäytynyt yhteiskuntaryhmä ottaa omia askeleitaan tässä jatkumossa. Yhdeksi muodoksi on valittu formaatti, joka on todettu menestyvän. Hieman samaan tyyliin kuin aikaisemmin tehtiin A5-vihko, jokaisesta asiasta on nyt päädytty lähteä kouluttamaan kourallinen partiolaisia ulkosuhteiden vaikuttajiksi. Medialähettiläät konsepti kopiotiin Briteiltä, joilla oli merkittäviä ongelmia imagon ukkoutuneessa kuvassa. Suomessa vastaava ukkoutuminen on ehkä enemmän urheilujärjestöjen johdossa kuin partiolla. Kun partion jäsenmäärä on tippunut huippu vuosista lähes puoleen, on meillä ilmeisen selkeä halua valita hyvin tarkkaan ne ihmiset, jotka julkisesti saavat partiota edustaa. Vaikka siis medialähettiläiden ja tulevien ulkosuhde edustajien idea on lienee hyvä, homma näyttää ulkopuolisen ja kenttätason partiolaisille lähinnä elitistiseltä valinnoilta. Koulutukset ovat eittämättä hyviä, mutta ulkopuoliselle tulee kuva että kameran eteen pääsee vasta kun räkänokka on kunnolla siistitty, oikeat puheenparret opeteltu ja partiopaidan käyttö varmasti silitetty edustuskuntoon. Mikä on oikeasti tälläisen kurssitetun nuoren uskottavuus verrattuna siihen nuoreen, joka aidosti valittu muilla perusteilla? Mielestäni muutamien henkilöiden vaikuttamiseksi valitsemisessa hukataan partion iso merkitys yhteiskunnassamme.  Pahimmillaan tämä kääntyy myös imagollisesti meitä vastaan. Jos harrastuksen julkista kuvaa tehostetusti edistetään elitistisillä edustuksilla, ei voida enää puhua kaikille avoimesta harrastuksesta.

Partion voima on sen suuressa ja kattavassa jäsenmäärässä. Jos ei mennä siitä mistä aita on matalin, valjastetaan koko jäsenistö yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tartutaan rohkeasti suuriin live-tapahtumiin (Explo, suurjuhla, suurleirit) osallistetaan niissä nuoret puhumaan omista näkemyksistään, luodaan verkkopohjainen vaikuttamiskanava live-tapahtumien väliselle ajanjaksolle. Otetaan käyttöön tätä kautta nousevat laajasti kannatusta saavat näkemykset. Eivät nuoret oikeasti kaipaa aikuista kertomaan kurssilla miten ja mistä pitää puhua.
Toiseksi voisi lähteä tukemaan lippukuntia kohtia parempaa vaikuttamista kuntatasolla. Se minkä 17-vuotias voi oppia kuntatasolla, kantaa parempaa hedelmää kuin se viikonloppukurssin jälkeen kansallistason areenalle heitetty nuori.

Partion perusolettamukset

Partion seuraavan strategian valmistelua on parasta aikaa käynnissä. Hyvään hallintoon kuuluu muitakin asioita kuin vaativa strategia vääntö ja sen jalkauttaminen. Kun järjestöllä on ikää ja massaa unohdetaan helposti että, ympäristö muuttuu koko ajan. Hyvä hallinto tapa edellyttää että perusoletuksia tarkastellaan järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Mitkä ovat siis partion perusolettamukset? Uskallan epäillä että ettei järjestön hallitus tai partioneuvosto ole näitä koskaan ylöskirjannut. Esimerkki perusolettamuksesta olisi esim. nuorten vapaa-ajan määrän kehittyminen ja tästä johdettu harrastuksiin käytetyn ajan seuraaminen.

Pelkkä perusolettamuksien ylös kirjaaminen ei riitä, jokaiselle olettamukselle on nimettävä vastuu henkilö, jonka tehtävänä on kyseisen olettamuksen aktiivinen seuraaminen. Aktiviinen seuraaminen tulee hallinnossa varmistaa niin että olettamukset tarkastellaan säännöllisesti ja kirjataan mahdolliset tapahtuneet muutokset. Olettamuksilla voi olla yksilölliset tarkasteluvälit, niiden merkityksen kannalta priorisoituna.

Perusolettamuksien seuraamisella voidaan partion toimintaa kehittää proaktiivisesti. Kovassa muutostilanteessa tämä on menestymisen kannalta välttämätöntä.

Vuorovetten kivi

Tuuli kirjoittaa kyyneleen,
Kukat sanoittaa tunteen

Meri murtaa päivän ja yön
Havumajojen kaupunki on saanut asukkaansa,
Harmaa pöllö on lentänyt kotiin

Tätini Mirkka Rekolan muistoa kunnioittaen.