Partion puheenjohtajaehdokkaat analyysi

Ensi viikonloppuna valitaan järjestölle uudet puheenjohtajat. Ahkeraa keskustelua on käyty monella eri foorumilla, nyt on ennen päätöksiä monilla delegaation jäsenillä valinnan paikka. Haluisin alkuun korostaa että ääni on jokaisella delegaation edustajalla itsellään, ja toivon ettei piirien ryhmäkuri pilaa demokraattista päätöksentekoa.

Partioneuvoston puheenjohtajaksi hakee tällä hetkellä 4 ehdokasta. Neuvoston toiminta on ollut viime vuosina hivenen hapuilevaa, johtuen keskinäisestä riitelystä sekä erinäisistä organisaation kehittämishankkeista, joissa pohditaan päätöksenteon parantamista. Toivon mukaan säätäminen partioneuvoston sisäisissä asiossa loppuu jäsenkokoukseen ja partioneuvosto voi keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä.

Ylemmän perusteella tarvitaan puheenjohtaja, joka on valmis jalkauttamaan päätökset jäsenkokouksesta ja rakentamaan hyvä neuvostotyöilmapiiri. Pahoin pelkään että Jaakko Weuro ja Matti Luokola jumittuvat organisaation kehittämiseen ja varsinainen tekeminen jää pienemmälle huomiolle. Aleksi ei ole kovin aktiivisesti vastannut vaalisivuston kysymyksiin, joten tarkempaa analyysia en voi miehestä tehdä.

Varma valinta Neuvoston pallille olisi siis Valtteri Karhu. Hänellä on riittävä etäisyys piirinjohtajan pestiin, kokemusta partiotyöntekijänä, tuntemusta ja kokemusta SP:n luottamushenkilönä. Valtterilla on kykyä lyödä nyrkkiä pöytään riittävän voimakkaasti oikeissa asiossa. Uskon että hän pistää neuvoston tekemään oikeita tehtäviään eikä vain vellomaan omassa organisaatiossaan.

Hallituksen puheenjohtajaksi hakee 3 ehdokasta. Vaalikeskustelusta ei ole juurikaan saanut kyseisistä ehdokkaista irti. Sen takia onkin syytä katsoa ehdokkaitten aikaisempia meriittejä. Hallituksen työskentely on avainroolissa keskusjärjestön toimivuuden kannalta. Nykyinen hallituksen johtaminen on johtanut hyvien hallitusjäsenten eroon, vakaviin järjestön talousvaikeuksiin, julkiseen kriisiin FiSScenin kanssa, YT neuvotteluihin, jonka jälkeen moni hyvä partioammattilainen on jättänyt työpaikan.
Heidi Jokinen ei johtaja ole onnistunut juurikaan lyömään läpi ajamaansa yhteiskunnallista vaikuttamista, muutama yksittäistä korkeantason seminaaria lukuunottamatta. Julkista näkyvyyttä on pyritty edistämään toiminnanjohtajan ja kasvatuspäällikön suulla, kummastakaan ei juuri ole tuloksia. Nämä toimihenkilöt ovat myös jättäneet työnsä Heidin puheenjohtajakaudella.
Tältä pohjalta ei nykyisen puheenjohtajan valintaa voi helposti puoltaa.

Lauri Hilander on hyvä pelaaja ja loistava tekijä. Tällä hetkellä järjestön johtoon haetaan kuitenkin vahvaa johtajaa ja koen että todellisuudessa Muppe ei tästä pestissä pääsisi parhaimmillensa. Mupesta olisi kuitenkin taitavana pelinrakentajana mahdollisuus tulla hyvä varapuheenjohtaja.

Jäljelle jää siis Juho Toivola, joka on osoittanut erinomaista kasvukykyä nuoresta vihaisesta miehestä kyvykkääksi johtajaksi. Juholla on kykyä ottaa kantaa vaikeisiinkin asioihin ja hän pystyy tekemään myös ikäviä päätöksiä. Roverway oli menestynyt ja hyvällä nosteella on Juhon hyvä jatkaa hallituksen puheenjohtajaksi.

//Korjattu 14.11.2012 kello 14:08 puutteeliset lauseet, jotka olivat kadonneet versiossa.