Partio tarvitsee partiomentorit

Olen pitkään pohtinut miten parhaiten voisimme tukea nuorta lippukunnanjohtajaa, aloittelevaa Akelaa tai vaikka uutta innostusta etsivää samoajaluotsia.
Virallisesti järjestö on laittanut lippukunnan johtajiston tuen aluetyön piiriin ja siellä erityisesti alueohjaajan tehtäväksi. Alueohjaajan tehtävänä on toimia oman alueensa lippukunnanjohtajien tukena ja sparraajana. Alueohjaaja on usein entinen alueen lippukunnanjohtaja tai muu partiojohtaja konkari. Tämä kuulostaa hyvältä ja taitaa toimiakkin monella alueella hyvin. En halua siis moittia alueohjaajien työtä tai esitä heitä korvaavaa järjestelmää. Ehdotan siis partiomentoreita aluetyön rinnalle toimijoiksi.

Oma ehdotukseni lähtee siitä että jokaisen partiojohtajan pestissään tarvitsema tuki on hyvin yksilöllistä. Myös tuen vastaanottaminen on hyvin henkilökohtaista, yleisesti tässä voidaan puhua henkilökemiasta. Jotta tuki olisi siis aitoa ja kumpaakin osapuolta palkitsevaa on siis henkilökemioitten kohdattava.

Miten se toimisi?

Luotaisiin sivusto jossa lippukunnassa toimiva partiojohtaja voisi jättää hakemuksen partiomentorin tarpeesta. Hakemuksessa hän kuvaisi pestiään, itseään ja ennen kaikkea sitä minkälaista sparrausta hän omaan pestiin tarvitsee. Partiomentoriksi voisi ilmoittautua samalla  sivustolla, jossa kertoisi itsestään, omista vahvuuksistaan ja siitä minkälaisia pestejä hän olisi kiinnostunut tukemaan. Muutama vapaaehtoinen ottaisi kumpiakin hakemuksia vastaan ja etsisi toisiilleen sopivia partiojohtajia. Pallo luonnollisesti pidettäisiin tukea hakevalla, joka saisi esittelyn mentor ehdokkaasta.Hyväksymisen jälkeen he voisivat tavata ja tarkemmin sopia tuen muodosta. Yleisimmin henkilön tukeminen tapaamisen jälkeen onnistuisi puhelimella, joten käytännössä Oulussa asua partiojohtaja voisi tukea Hyvinkääläistä partiojohtajaa.
Partiomentoroinnin voima olisi siinä että Mentor tuntisi hyvin juuri kyseisen pestin haasteet ja vaadittavat erityistaidot esim. kokenut meripartiolainen ja aloittava meripartiolpkj tai lippukunnan pahassa taloustilanteessa oleva rahastonhoitaja ja varakkaan lippukunnan pj.
Koska palvelu toimisi parin vapaaehtoisen voimin ja kevyellä nettisivustolla, ei tähän tarvittaisi edes välttämättä järjestön taloudellista tukea.

Olisitko sinä kiinnostunut?

Tuntuuko ajatus sinusta hyvältä? Olisitko sinä mahdollisesti kiinnostunut samaan tukea partiomentorilta? Tuntuuko sinusta siltä että olisit hyvä partiomentor?
Kommentoikaa ideaa niin katsotaan mitä saadaan aikaiseksi?