Lippukunnat mukaan päätöksen tekoon

Partion hallintoelimet: jäsenkokous, Partioneuvosto, Suomen Partiolaisten hallitus ja piirihallitukset/neuvosto tekevät paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat lippukunnan arkeen.

Pitkään päätökset on tehty edustuksellisella demokratialla. Monet partiopäättäjät ovat todenneet että he ovat liian etäällä lippukuntatoiminnasta. Partiohallintotyö on vaativaa ja aikaa vievää, näin ollen kovin monella ei olekaan aikaa toimia lippukuntatasolla.
En kritisoi tätä menettelyä, mutta nykypäivänä sähköisillä viestimillä voitaisiin ns. kenttätaso eli lippukunnat paremmin mukaan päätöksen tekoon.

Kaikki lippukuntia koskevat päätökset esitettäisiin kokonaisuudessaan julkisilla nettisivuilla. Jokaista päätöstä voisi kommentoida tai suoraan voisi evästää päätöksen tekijöitä (listattuna sivuilla).

Tälläisillä toimenpiteillä päätöksen tekoon tulisi läpinäkyvyyttä ja lippukunnilla olisi aito mahdollisuus vaikuttaa partiotoimintaan.

Mitä muita keinoja voisi olla?

Partioneuvostosta liittohallitus

Partion päätöksenteko on hidasta, syynä tähän on liian massiivinen organisaatiorakenne. Päätettävä asia lähtee liikkeelle ryhmästä, sitten sitä hierotaan valiokunnassa, asiaa pohditaan laajennetuissa valiokunnissa (joka on merkittä osuus päätöksen sitouttamisen kannalta), tämän jälkeen asia jatkaa kulkuaan valiokunnan ministerin esittämänä työvaliokunnalle, sieltä edelleen hallitukselle. Isot asiat saadaan päätökseen vasta Partioneuvostossa ja vieläkin isommat jäsenkokouksessa.

Tietyllä tapaa on hyvä että asiaa käsitellään laajasti ja useitten ihmisten kanssa. Asioita myös ei pidä tehdä hätiköiden, varsinkin partiolla on takanaan jo yli 100 vuotta menestyksekästä historiaa.

Olemme tulleet kuitenkin siihen pisteeseen että päätöksen teon nopeus ei sovi enää yhteen dynaamisen nuorisojärjestö kuvan kanssa. Valitettavasti kun päälle lisätään piiriorganisaatioiden omat päätöselimet ei päätökset lopulta saavu kunnolla maaliin ollenkaan tai päättäjät ajautuvat tappelemaan vääristä asioista rakenteellisesti liian ison organisaationryhmien välillä.

Jotakin muutosta olisi siis tehtävä?
Itse aloittaisin organisaatiouudistuksen tällä kertaa ylhäältäpäin. Piirit muodostaisivat liittohallituksen, jossa salkut jaettaisiin osaamisen mukaan. Liittohallitus kokoontuisi noin 6 kertaa livenä ja etänä nopeisiin päätöksiin, joka toinen viikko max 30 minuuttia kerrallaan.
Valiokuntien johtajat voisivat keskittyä kunnolla omaan toiminnanalaansa ja aikaa riittäisi myös seurata muiden toiminnan alojen tekemisiä.

 

Moottoritie on kuuma

En tiedä mitä teen
painan kaasun pohjaan

ilma väreilee pitkin mustaa tietä
tie kuumuus nousee päähäni

jää sulaa kun koskettaa
kuumaa pintaa

annan moottorin väristä
enää en voi pidätellä

löydän itseni
sun keitaastasi

Punaiset valot

On ilta yhdeksän tällä vanhalla asemalla
kädessäni lippu tuntemattomaan

katselen näitä kasvoja ja
en näe mitään

olen ollut täällä ennenkin
en vain muista milloin

Jossain pyörii filmi
se kertoo minusta

en ehdi katsoa sitä
vaan nousen bussiin

vaellukseni päättyy
uusi alkakoon

käännyn vasempaan
punaisia päin

Kellon takana

ajatukseni peilissä
vieressä vanha shakkinappula

missä olitkaan silloin
minne hävisit juuri kun löysin

kaksitoista virhettä tein
joka tunti yhden

niin monta kertaa siirsin
aikaa taaksepäin

kunnes kadotin aikani

Vaahtera

Sinä olit muistoni lapsuudestani
pieni vaahterapiippu

Nyt kuljen hiljaa alla vaahteran
ja mielessäni kiipeän
oksillesi haaveilemaan

kuinka minusta tuli minä

Juoksen

Pitkää kujaa pimeässä
juoksen henkeni edestä

tie ei pääty 
pyörät ei pysähdy

juoksen
pysähtyä en voi

olin vain pieni mies
pienessä maailmassa

juoksen 

tunnen kohta kylmän 
       hien kasvoillani

kohta loppuu ajatukseni
kohta pysähtyy 

vielä

juoksen 

Partio tarvitsee vahvan tietohallinnon menestyäkseen

Partio on ollut pitkään järjestömaailman kunkku asioitten hoitamisessa. Meillä on hyvät järjestelmät, koulutukset ja monella tapaa hyvin organisoitu toimintakulttuuri. Olemme keränneet, tuottaneet ja analysoineet tietoa järjestelmällisesti. Monet ovat järjestömaailmassa olleet kateellisia meidän systeemeistä.

Tietoyhteiskunta kehittyy kuitenkin valtavin harppauksin ja monet menevät pienempinä ja ketterimpinä meidän ohitsemme. Tiedonhallinnassa ei enää riitä että tieto kerätään ja tuotetaan ja tämän jälkeen analysoidaan pienellä joukolla. Tiedon pitää nykyaikana olla reaaliaikaista, avoimesti jaettua ja jatkojalostettua niin että jäsenistö hyötyy siitä.

Järjestön on pienillä resursseilla erittäin haasteellista pysyä nopea tempoisessa tietotekniikan kehityksessä mukana. Olemme kuitenkin päässeet asiassa niskan päälle ja olemme luoneet strategian, jonka perusta on vahvassa tiedon hallinnassa. Strategisesti tärkeät järjestelmämme ovat:

 • Jäsenrekisteri
 • Keskitetty käyttäjähallinta
 • Julkaisujärjestelmä

Näillä kolmella järjestelmällä voimme luoda vankan perustan partiossa käsiteltävän tiedon avoimeen, joustavaan ja turvalliseen jakamiseen. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä, jotta talomme perutukset saadaan tukevalle pohjalle. Tämän jälkeen voimme taas olla edelläkävijöitä tai ainakin pysyä kehityksen mukana.

Tulevaisuudessa partiolainen saa päätelaiteeseensa yli 100 vuoden kokemukset, lähitiedot omasta lippukunnastaan, tapahtumat reaaliaikaisesti ja yksilöitävän tietojärjestelmän sulautettuna muualta tulevien avoimien tietolähteiden päälle (esim. maastokartat tai joukkoliikenteen tiedot).

Tilastot ovat pitkään ohjanneet toimintaamme, hyvä niin sillä jos emme tunne menneisyyttämme emmehän tiedä mihin suuntaan pitäisi kulkea. Valitettavasti nykytempolla tilastot eivät yksin riitä ohjaamaan toimintaamme. Tarvitsemme reaaliaikaista tietoa jokaiselta organisaation tasolta, tietoa joka on valmiiksi visualisoitu kaikille ymmärrettävään muotoon.

Tieto on valtaa

Francis Bacon totesi neljä sataa vuotta sitten että, Tieto on valtaa. Näin on pitkälti ollutkin näihin päiviin saakka. Maailma on kuitenkin muuttunut 20 vuoden aikana. Tieto on vielä valtaa mutta tulevaisuudessa tiedonjakaminen on vallankäyttöä.

Partioneuvosto käsittelee Partion IT-strategiaa ensimmäisen kerran ensi viikonloppuna. Strategiaa on valmisteltu avoimesti osoitteessa https://docs.google.com/document/d/1YkwOYMhjO8fcnzG-UVpGSs69PebNnHkRVmWgNc5Wd8s/edit?hl=fi. Jos haluat tutustua vain strategian pääkohtiin esitys löytyy täältä: https://docs.google.com/present/edit?id=0AdCcUooHkizeZGd6Mm42enhfMTQzY3BiZDQzZzY&hl=fi

Partion kasvu lähtee sudenpennuista

Partion viime aikojen polttavin puheenaihe on ollut jäsenmäärä. Jäsenmäärä on ollut laskussa samaan tahtiin kuin nuorten ikäluokkien pieneminen, mutta myös muut ajanviettotavat ovat syöneet partion suosiota.

Hälyttävien graafien mukaan jotain on tehtävä ja nopeasti. Piirit ja keskusjärjestö ovatkin aloittaneet omat kampanjansa jäsenmäärän kasvun suhteen. On asetettu tavoite lukuja ja mietitty lippukuntien lisäämistä. Pitkään on myös peräänkuulutettu vanhempien (tarpojat, samoajat ja vaeltajat) ikäkausien rekryämistä partioon. Tästä onkin pieniä positiivisia merkkejä olemassa.

Isossa mittakaavassa partion jäsenmäärän kasvu tapahtuu vain sudenpentujen ja seikkailijoiden kautta. Kolmantena elementtinä kasvussa on pysyvyys, joka tarkoittaa toiminnan laatua. Tämä resepti perustuu seuraaviin asioihin:

 • Sudenpentuja ja seikkailija ikäisiä on pääsääntöisesti jonottamassa partioon eli ei tarvita isoja mainoskampanjoita heidän houkuttelemiseen
 • Sudenpentu ja seikkailija on tulevaisuuden samoaja ja vaeltaja. Kasvu ei tapahdu hetkessä mutta oikeilla tavoitteiden asetteluilla ja kohdentamisella voimme päästä pitkäjänteiseen ja hyvään kasvutulokseen
 • Jotta edellinen kohta toteutuu, meidän on kiinnitettävä huomiota toimintaan. Seikkailija lopettaa partion, jos toiminta on kehnoa tai ei herätä tunteita.

Ainoa este sudenpentujen ja seikkailijoiden määrän kasvulle on vetäjien puute. Akeloiden ja Sampojen rekryäminen tulisikin olla jokaisen piirin ja keskusjärjestön tärkein tehtävä. Varsinaisen mainoskampanja rahat käyttäisin siis aikuisten rekryämiseen.

Kun Akela/Sampo on rekrytty, tulee hänet myös kouluttaa ja sitouttaa pestiinsä. Tähän nykyinen koulutusjärjestelmä antaa hyvät puitteet, on vain huolehdittava että koulutuksia on tarjolla riittävästi ja joustavasti.

Valitettavasti ns. johtajapula on jo luonut tilanteita, jossa partion jonot eivät enää kasva. Ihmiset ovat jo oppineet että ei sinne partioon kumminkaan pääse.

Partio-ohjelman haasteellisin kohta on seikkailijasta tarpojaksi siirtyminen. Tässä ikävaiheessa muut ajanviettotapojen mahdollisuudet alkavat kasvaa. Siirtyminen aikuisen vetämästä toiminnasta nuoren vetämään toimintaan voi tarkoittaa että toiminnan laatu laskee. Muutos on usein niin raju että partio jää muun vapaa-aikatoiminnan jalkoihin.
Tämän vuoksi keskusjärjestön ja piirien olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota tarpojaohjelman tukemiseen.

Partiolaiseksi kasvetaan, helpoiten se tapahtuu aloittamalla partio 7-12 vuotiaana. Toki myöhemminkin mahtuu joukkoon 🙂

Autetaan siis kaikki partio kasvuun ryhdytään Akelaksi tai Sammoksi tai rekrytään lähipiiristä!

P.S. Rekryämällä 8 aikuista ryhmänjohtajaksi rekryät 80 uutta partiolaista. Perustamalla uuden lippukunnan samalla ihmismäärällä saat noin 30 partiolaista.